Unlimited HostingFree Joomla TemplatesProfessional Joomla Templates
Logowanie
d_12562918197147_u_1.jpg

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Odsłon : 175515


Poradniki techniczne - obciążalność prądowa przewodów

Spis treści
Poradniki techniczne
obciążalność prądowa przewodów
klasa oschronność
dobór zasilaczy LED KANLUX
technika świetlna
Parametry techn.bednarki i drutu
Wszystkie strony

 

obciążalność prądowa przewodów

Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje się na podstawie tablic obciążalności długotrwałej przewodów zawartych w normie  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Wymagania według tej normy mają na celu zapewnienie odpowiedniej trwałości żył i izolacji poddawanych działaniu cieplnemu płynącego długotrwale prądu, w warunkach normalnej eksploatacji.

      Normy międzynarodowe, w tym norma PN-IEC 60364-5-523:2001, zawierają tablice obciążalności długotrwałej przewodów dla temperatury otaczającego powietrza 30 °C występującej w strefie śródziemnomorskiej.

      Obciążalność długotrwałą przewodów wyznacza się zgodnie z pkt. 523.2.3 normy PN-IEC 60364-5-523:2001, po zastosowaniu współczynników poprawkowych z tablicy 52-D1 dla warunków polskich) oraz po uwzględnieniu rodzaju przewodów i warunków ich układania.

Temperatura otoczenia

      Jest to najwyższa temperatura powietrza występująca w ośrodku otaczającym użytkowane urządzenia i instalacje elektryczne.

Obliczeniowa temperatura otoczenia jest to najwyższa temperatura powietrza otaczającego użytkowane urządzenia i instalacje elektryczne, którą należy ustalić (drogą pomiarów, obliczeń), po uwzględnieniu warunków występujących w danej strefie klimatycznej.

Wartości właściwe dla Polski podane w normie IEC 60287-3-1:1999, są następujące:

Obliczeniowa temperatura otoczenia w Polsce wynosi:

a) dla przewodów ułożonych w pomieszczeniach - 25 °C,

b) dla przewodów izolowanych w przestrzeniach zewnętrznych:

   - nie narażone na bezpośrednie nasłonecznienie -  25 °C,

   - narażone na bezpośrednie nasłonecznienie - 40 °C,

c) dla kabli ułożonych w ziemi  w zależności od pory roku: -  5°C, - 15°C, - 20 °C.

 

Temperatura graniczna dopuszczalna długotrwale jest to najwyższa temperatura, do jakiej mogą się nagrzewać żyły przewodów przez czas nieograniczony, w zależności od rodzaju izolacji i warunków otoczenia.

Prąd długotrwały w dowolnej żyle przewodu w warunkach normalnej eksploatacji powinien mieć taką wartość, aby nie została przekroczona odpowiednia temperatura graniczna, np. dla izolacji:

- z gumy naturalnej - temperatura graniczna dopuszczalna długotrwale wynosi- 60°C,

- z polwinitu (PVC) - 70 °C,

- z polietylenu sieciowanego (XLPE) oraz gumy etylenowo-propylenowej - 90 °C,

 

      Temperatura graniczna może być dopuszczalna przejściowo np. w sytuacjach awaryjnych przeciążeń ruchowych urządzeń elektrycznych, oczywiście w ograniczonym czasie ich trwania.

 

Warunki doboru przekroju przewodów i kabli

      Dobiera się zazwyczaj najmniejszy z przekrojów, którego obciążalność długotrwała Idd jest większa od obliczeniowego prądu obciążenia IB wyznaczonego z mocy zapotrzebowanej lub obliczeniowej mocy szczytowej.

      W obliczeniach prądu IB w budynkach mieszkalnych, przy braku dokładnych danych można przyjąć cos φ = 0,95. W obwodach odbiorczych zasilających pojedyncze odbiorniki  prąd znamionowy odbiornika In przyjmuje się jako równy obliczeniowemu prądowi obciążenia In = IB. Przy doborze przekroju przewodu powinien być spełniony warunek:

      Przewody zasilające odbiorniki o obciążeniu innym niż długotrwałe (dorywcze, przerywane), w ograniczonym czasie mogą być obciążone prądem większym od ich obciążalności długotrwałej Idd bez przekroczenia temperatury granicznej dopuszczalnej długotrwale.

      Zastosowane zabezpieczenie przeciążeniowe, dobrane z uwzględnieniem warunku selektywności działania, wymuszają nierzadko zastosowanie przewodów, głównie wewnętrznych linii zasilających,

o przekrojach i obciążalności większej niż wynika to z warunku IddIspełnionego w minimalnym stopniu. 

 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów o izolacji PVC ułożonych w różny sposób wg. normy niemieckiej DIN VDE 0298-4 oraz zalecane (największe) prądy znamionowe bezpieczników jako zabezpieczeń przetężeniowych; obliczeniowa temperatura otoczenia równa 25oC